(+84-028) 3718 56 16
  • Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Nhật
Chính sách chất lượng (ISO 9001:2015) Chính sách chất lượng (ISO 9001:2015) 15/06/2021
Công ty CPSX Cơ Khí Duy Phong phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu. Lãnh đạo công ty và toàn bộ nhân viên cam kết:
Chính sách An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp (ISO 45001:2018) Chính sách An Toàn & Sức Khỏe Nghề Nghiệp (ISO 45001:2018) 15/06/2021
Công ty CPSX Cơ Khí Duy Phong phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu.Với phương châm hướng đến sự phát triển bền vững và đảm bảo an toàn sản xuất cho người lao động, công ty luôn quan tâm và đề cao vấn đề an toàn sức khỏe của tập thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty, nhà thầu, khách hàng.
Chọn người có thái độ tốt hay người lanh lợi? Chọn người có thái độ tốt hay người lanh lợi? 27/10/2015
Giữa thái độ và sự lanh lợi, bạn thường ưu tiên tiêu chí nào để tuyển chọn ứng viên? Kết quả nghiên cứu mới đây về sự liên quan giữa thái độ và hiệu quả công việc được thực hiện bởi nhà tâm lý học Carol Dweck có thể giúp bạn có sự lựa chọn đúng.
Nhận định tổng quan về công nghiệp khuôn ở Việt Nam Nhận định tổng quan về công nghiệp khuôn ở Việt Nam 15/11/2014
    • Việt nam sau khi gia nhập WTO, nền công nghiệp có một bước chuyển mình đáng kể, đó là cuộc đổ bộ của các nước tiên tiến trên thế giới : Mỹ , Nhật, Hàn Quốc sẽ vào VN đầu tư, xây dựng nhà xưởng sản xuất ở VN. Như vậy nhu cầu sử dụng khuôn mẫu CNC là rất cao. Tạo nên thị trường khuôn mẫu rộng lớn và đa dạng. Tuy nhiên, việc cạnh tranh cũng không kém phần khốc liệt