Thép tròn

Thép tròn
Thép tròn
  • Vật liệu: Suj2, SKD11, SKD61, SMC440, 2083..
  • Đường kính: từ 18mm đến 280mm.
  • Chiều dài: từ 50mm đến 3000m.

Copyright © 2013 - 2021 Cơ khí Duy Phong