(+84-028) 3718 56 16
  • Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Nhật

Thép Tấm

Thép Tấm
Thép Tấm
  • Vật liệu: S50C, S55C, 2311, 2083, NAK-80..
  • Bề dày  : từ 20mm  đến 500mm
  • Chiều rộng  : từ 50mm đến 1000mm
  • Chiều dài  : từ 50mm đến 2000mm