SD-DUFO

SD-DUFO
SD-DUFO

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm phôi

Cao

(mm)

Rộng

(mm)

Dài

 (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1           

Tấm T

15

40

175

890

130

800

    2           

Tấm A

20

250

110

700

130

800

    3           

Tấm S

10

60

110

700

130

800

    4           

Tấm B

20

200

110

700

130

800

    5           

Tấm C

40

170

24

120

130

800

    6           

Tấm E

13

25

60

450

130

800

    7           

Tấm F

13

30

60

450

130

800

    8           

Tấm L

15

40

175

890

130

800


Copyright © 2013 - 2022 Cơ khí Duy Phong