(+84-028) 3718 56 16
  • Tiếng Việt
  • English
  • Tiếng Nhật

FE-DUFO

FE-DUFO
FE-DUFO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT

Tên Tấm

Kích thước các tấm phôi

Cao

(mm)

Rộng

(mm)

Dài

 (mm)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

    1           

Tấm T

25

60

175

700

130

700

    2           

Tấm R

10

40

110

500

130

700

    3           

Tấm A

20

130

110

500

130

700

    4           

Tấm S

10

40

110

500

130

700

    5           

Tấm B

20

130

110

500

130

700

    6           

Tấm U

25

80

110

500

130

700

    7           

Tấm C

40

130

24

88

130

700

    8           

Tấm L

15

35

175

700

130

700